เทพไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าด้านการเงิน

เทพไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพเจ้าด้านการเงินของชาวจีน….

สวัสดี ครับ วัน นี้ https://duangheng.com/ จะ มา พูด ถึง เทพ เจ้า แห่ง โชคลาภ หรือ เทพเจ้า ด้านการเงินของชาวจีนนั้นก็คือ เทพไฉ่ซิ้งเอี้ย หรือ จ่ายสินเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือเป็นอย่างมากนับจากการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่(ตรุษจีน)เนื่องจากเป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกเลยทีเดียว

 

เทพไฉ่ซิ้งเอี้ย

 

โดยความหมายของคำว่า “ไฉ่สิ่ง” หรือ “ไฉ่ซิ้ง” นั้นมีความหมายว่า ทรัพย์สินหรือสิริมงคล ส่วนคำว่า“เอี้ย” นั้นหมายถึง “เทพเจ้า” โดยเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้และได้รับการนับถือให้เป็นไฉ่ซึ้งเอี้ยมีอยู่หลายองค์ แต่องค์ที่ได้รับการบูชามากที่สุดคือ ฟ่านหลี และ ปี่กั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์โดยถือว่าเป็นไฉ่ซิ้งเอี้ยฝ่ายบุ๋น ขณะที่จ้าวกงหมิงและกวนอูถือเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยฝ่ายบู๊นั้นเอง

การ บู ชา ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย สา มา รถ พบ ได้ ใน หลาย ประ เทศ ใน ทวีป เอ เชีย เช่น ทิ เบต , จีน , ญี่ ปุ่น , เกา หลี , อิน เดีย , ไทย , มา เล เซีย , สิง ค โปร์ , อิน โด นี เซีย , มา เก๊า , ฮ่อง กง เป็น ต้น

เทพ เจ้า ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย ที่ มี ความ เก่า แก่ ที่ สุด พบ ที่ หน้า ผา ใน ประ เทศธิเบตเรียกกันว่า ปางชัมภล

ชาว จีน เชื่อ กัน ว่า เทพ เจ้า ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย จะ เสด็จ มา ยัง โลก มนุษย์ เพียง ปีละครั้งคือในวันตรุษจีนดังนั้นชาวจีนตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน(นับตั้งแต่เวลา00.00น.)จะทำการตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย โดยในการบูชานั้นจะต้องหันหน้าไปทางทิศต่างๆที่เชื่อว่าไฉ่ซิ้งเอี้ยจะเสด็จลงมาซึ่งในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกัน โดยเวลาที่จะทำการบูชาคือเวลา23.00-01.00น.ของวันตรุษจีนโดยทำการบูชาดาดฟ้าบ้านหรือหลังคาบ้านหรือระเบียงบ้านชั้นสองหรือสามหรือหน้าบ้านก็ได้..

ส่วน การ ซื้อ ของ มาบูชาใช้ของหวาน เช่น ผล ไม้ , อา หาร เจ , บัว ลอย , สา คูหรือของรับประทานต่างๆที่มีสีสันสดใสแต่จะไม่ใช้ของคาวหรือเนื้อสัตว์ พร้อมกับนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น  สมุดบัญชี,เช็คหรือกระเป๋าเงินมาตั้งวางไว้เป็นต้น และเมื่อธูปที่ให้บูชาใกล้ดับให้รีบนำเข้าบ้านและปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเพื่อให้ควันธูปที่เหลือนั้นตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยเข้ามาประทับในบ้านนั้นเอง

เป็น ไง กัน บ้าง ครับ สำ หรับ ข้อ มูล ดีๆ ที่ เรา นำ มา ฝาก กัน ใน การ บู ชา เทพ ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย ใน การ ที่ จะ นำ มา กราบ ไหว้ บู ชา ใน การ เริ่ม ต้น กิจ การ ให้ เจริญ รุ่ง เรือง  ใน อ นา คต ได้ นะ ครับ และ สำ หรับ ใคร ที่ มอง หา เว็บ ไซส์ ออน ไลน์ ดี ๆ ใน การ ลง ทุน ที่ มั่น คง และ เปิด ให้ บ ริ การ มา นับ 10 ปี บ ริ การ เร็ว รวด ตลอด 24 ชม. บ ริ การ ทุก ระ ดับ ดั่ง คุณ เป็น VIP. สมัคร ได้ ที่ http://line.me/R/ti/p/[email protected]

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.soccersuck.com